Wybielanie

Przypadek 1

Pacjentka lat 19 . Wybielanie metodą nakładkową.

Przed
Po

Przypadek 2

Pacjent lat 36. Wybielanie metodą nakładkową.

Przed

Po

Przypadek 3

Pacjentka lat 28. Wybielanie metodą nakładkową

Przed

Po